Nyheter

2018-06-24 Hotel erbjudande

Genom ESRs samarbete med Scandic kan vi erbjuda rabatterade rumspriser på utvalda Scandic hotell i Linköping.

Rumspriser och bokningskod återfinns under "Boende".

 

2018-06-23 Avslagen dispens "Extra däck SS1"

ESR har sökt dispens för att tävlande ska ha möjlighet att märka in 4 extra däck som bara kan användas när super special stages körs första gången som SS1. SS1 har en längd på 1 km och körs på asfaltsunderlag.

ESR har fått avslag på denna dispensansökan.

 

2018-06-01 Added some information in English

We added an information page in English, please click the flag above to read. More information will be added in near future.

Vi adderade en informationssida på engelska, nås via att klicka på flaggan. Vi kommer addera mer information inom snar framtid.