Entréer och parkeringsavgifter

Karta och program 170 SEK, programmets framsida gäller som entré till specialsträckorna för en person.

Markerade parkeringsplatser är avgiftsbelagda med 60 SEK/fordon

Entré till samtliga sträckor förutom SS1 och SS7 är 40 SEK/person

Fri entré under 15 år

Fri entré på publiksträckorna SS1 och SS7 på Stångebro