När vi kommer närmare tävlingen kommer det finnas information om var man öper karta & program, samt överig bra information för publik.