Inbjudan / supplementary regulations

180706 - 18:00 - Inbjudan och tilläggsregler - Svenska

180706 - 18:00 - Supplementary regulations - English

 

Bulletiner & Beslut / Bulletins & Decisions

180829 - 21:00 - Bulletin 1

180906 - 06:30 - Bulletin 2

180906 - 11:00 - Bulletin 3

180907 - 15:00 - Bulletin 4

180908 - 11:30 - Bulletin 5

180908 - 17:10 - Tävlingsbeslut 1

Tidplan / Itinerary

180826 - 11:00 - Tidplan / Itinerary version 1

180906 - 06:30 - Tidplan / Itinerary version 2

(textjusteringar, samt summering av totalmått etapp1 för "Liasion" är minskat med 470 m /editorial changes)

 

Startlistor / Startlists

189897 - 16:20 - Startlista / Start list

180907 - 16:00 - Extra startmellanrum

180907 - 22:15 - Omstartslista etapp 2 (lördag TC 3C)

180908 - 08:20 - Startlista Östgötaklass (lördag TC 3C)

Rally guide

180706 - 18:00 - Rally guide 1 - Svenska

180706 - 18:00 - Rally guide 1 - English

180826 - 11:00 - Rally guide 2 - Svenska

180826 - 11:00 - Rally guide 2 - English

 

Miljöpolicy / Environmental policy

180701 - 21:00 - Miljöpolicy - Svenska

180701 - 21:00 - Environmental policy - English

 

Tillstånd & dispenser / Permit & dispensations

180615 - 18:00 - Miljöintyg / Environmetal certification

180826 - 11:00 - Tillstånd SBF

180826 - 11:00 - Tillstånd Länstyrelsen

180826 - 11:00 - Tillstånd Polisen

 

Tidningsbilaga / Newspaper supplement

180901 - 12:30 - Bilaga till bl a Corren