Entréer och parkeringar

Programmets framsida gäller som entré till samtliga sträckor för en person


Markerade parkeringsplatser är avgiftsbelagda med 60kr


Entré till sträckorna är 40 kr.


Fri entré för barn under 15 år