Entréer och parkeringar

Programmets framsida gäller som entré till samtliga sträckor för en person


Markerade parkeringsplatser är avgiftsbelagda med 60kr


Entré till sträckorna är 40 kr, utom till SS1 & 2 som är gratis


Fri entré för barn under 15 år