Publiksträckan Stångebro


ESR publiksträcka är belägen bara ett stenkast från centrala Linköping. Sträckan slingrar sig fram på asfalterade cykelbanor i Stångebroparken alldeles bredvid tävlingscentrum och serviceplatsen. Sträckan är väldigt populär och lockar varje år många tusen åskådare, Sträckan är lättillgänglig och har fri entré.Tyvärr har tävlingsledningen i år 2020 tvingats besluta att stryka den populärta publiksträckan för att anpassa sig till rådande omständigheter.